Eczacı ve eczanelere yönelik yeni düzenlemeler Resmi Gazete’de

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca hazırlanan, Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Değişiklikle, eczane açmak isteyen eczacıların ilk başvuru ve yerleştirilmelerinde bazı değişiklikler yapıldı. Buna göre, kurum tarafından başvuruların bitiminden itibaren en geç 10 iş günü içinde yerleştirme puanları hesaplandıktan sonra eczacının yerleştirme puanı ve tercih sıralaması göz önüne alınarak yerleştirme işlemi yapılacak.

Başvuru yapan eczacılardan yerleştirme puanı en yüksek olanlar eczane açma hakkı kazanacak. İlan edilen yerler için başvuru yapan eczacıların yerleştirme puanlarının eşit olması halinde kurum tarafından noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre yerleştirme yapılacak. Yerleştirme listesi, il sağlık müdürlüğüne bildirilecek ve kurumun resmi internet sitesinde ilan edilecek.

Eczanelerde mevcut krokide değişiklik oluşturacak nitelikteki tadilatlar, il sağlık müdürlüğü onayıyla yapılabilecek.

– Nöbetçi eczanelerle ilgili düzenlemeler

Nöbetçi eczanelerin çalışmalarına ilişkin de düzenlemeye gidilen yönetmelik uyarınca bölgelerindeki yerleşim yerlerinin özelliklerine göre, eczaneler için tatil olacak gün ve saatler, eczacı odası veya temsilcisi tarafından tespit edilecek.

Nöbetçi eczane ihtiyacı, kurum tarafından halkın ihtiyacını temin edecek surette belirlenecek. Eczacı odası veya temsilcisi, kurumca belirlenmiş miktarda nöbetçi kalacak eczaneleri belirleyerek, eczanelere ait nöbet listelerini hazırlayıp, hizmette aksaklık yaratmayacak şekilde ilçe ve il sağlık müdürlüğünün onayına sunacak. Nöbet listeleri, il sağlık müdürlüğünün kabul ve onayı ile uygulamaya konulacak.

Nöbet listelerinin, kurumca belirlenmiş ihtiyacı karşılayacak şekilde hazırlanmaması durumunda bu listeler yeniden düzenlenmek üzere müdürlükçe iade edilecek. Yeniden düzenlenen listelerin de belirlenen ihtiyacı karşılayacak şekilde olmaması halinde nöbet listeleri, il veya ilçe sağlık müdürlüğünce düzenlenecek.

Nöbet listelerinin zamanında il ve ilçe sağlık müdürlüğünün onayına sunulamaması durumunda ise listeler, il veya ilçe sağlık müdürlüğünce hazırlanacak.

Eczacının hastalık ve sair mazeretlerine istinaden nöbet hizmetinden muaf tutulma talebi, bölge eczacı odası tarafından değerlendirilerek, il sağlık müdürlüğünün kabul ve onayıyla uygulamaya konulacak.

Eczanenin, nöbet ve tatil zamanları için düzenlenmiş listeler doğrultusunda hizmet vermesi mecburi olacak.

– Miadı geçen ilaçların imhası

Yönetmelik kapsamında kullanım süresi geçen ilaçlarla ilgili de düzenleme yapıldı. Buna göre, miadı geçen veyahut kullanılamaz hale gelmiş ilaçlar, eczane sahip veya mesul müdürü tarafından listelenecek ve bu ilaçların imhası için il sağlık müdürlüğüne başvurulacak.

İl sağlık müdürlüğü yetkilisi ve eczacı odası temsilcisi ile tutanak düzenlenerek, ilaçların imhası ilgili mevzuat doğrultusunda yapılacak veya yaptırılacak ve bu durum vergi dairesine bildirilecek. Düzenlenen tutanak, istendiğinde ibraz edilmek üzere eczanede muhafaza edilecek.

Yönetmelikte yapılan düzenlemeyle birden fazla eczane bulunan yerlerde eczacının hastalık ve sair mazeretlere istinaden talebi ile meslek hayatı boyunca toplam süresi iki yılı geçmemek kaydıyla eczane kapalı tutulabilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir